20150809_111051951_iOS

Et fotogent kraftverk

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Ved og i Glomma ligger Solbergfoss elvekraftverk. Den første delen startet produksjon av kraft allerede i 1924 og er fremdeles i drift.

Mye kraft i vann.
Mye kraft i vann.

Det finnes en nyere del av kraftverket som stod klart i 1985, men denne er omtrent ikke synlig fra der man normalt sett ferdes da det meste ligger under jorda. Fossen ved Solbergfoss kraftverk utgjør et fall på hele 14 meter.

Solbergfoss I er tegnet av en av datidens store arkitekter Bredo Greve, som også er mannen bak arkitekturen av Theatercafeen og NTNU.

Over demningen ble det først testet ut en hengebro, men dette mislyktes og to personer omkom under belastningstesten.

Total kapasitet er 108 MW.
Total kapasitet er 108 MW.

Et kraftverk i krig

Under krigen, sprengte også norske soldater deler av broa over damlukene slik at tyskerne ikke skulle klare å komme over. Tyskerne prøvde deretter å gå over isen, men da åpnet de norske forsvarerne damlukene og mange tyksere omkom. Det omkom 19 norske soldater og 252 tyske soldater her ved Solbergfoss under 2. verdenskrig.

Se også innlegget om Trøgstad Fort.

I dag

I dag er det enkel adkomst til kraftverket og det er satt ut rastebord med fin utsikt. Veien går over selve demningen, så om man er avhengig av bil for å komme seg rundt å få tittet er det fullt mulig.

Denne er neppe fra verken 1924 eller 2. verdenskrig, men fin patina, da!
Denne er neppe fra verken 1924 eller 2. verdenskrig, men fin patina, da!

 

Relaterte innlegg

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin